Please wait...
Toll Free: 1800-1234-070, Ph. No.: +91-9711224068
AkiNik Publications

Jiu Zhang Suan Shu

Jiu Zhang Suan Shu


₹ 585


  • Author(s): Zezhong Yang
  • ISBN: 978-93-5335-333-9
  • Publisher: AkiNik Publications
  • Language: Mandarin Chinese
  • Pages: 132
  • Publication Year: 2019
  • Binding: Paperback
  • Seller: AkiNik Publications
Price Details
Amount₹ 585

Availabilityin stock
Payable Amount₹ 585